KORROSIONSKLASSER

Klasserne herunder beskriver - med miljøeksempler - under hvilke forhold behandlinger til jern og metal yder tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.

ISO 12944PåvirkningIndendørsUdendørs

C1 Meget lav Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks kontorer forretninger, skoler, hoteller, m.v. Ingen

C2 Lav Uopvarmede bygninger, hvor kondens kan forekomme, f.eks lagerbygninger og sportshaller. Atmosfære med lav forurening. Mest landlige omgivelser.

C3 Middel Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luft-forurening, f.eks fødevare-virksomheder, bryggerier, mejerier, vaskerier. By- og industriområde, moderat svovldioxid forurening. Kystområder med lavt saltindhold.

C4 Høj Kemiske virksomheder, svømmehaller, skibs- og bådværfter ved vandet. Industriområder og kystområder med moderat saltpåvirkning.

C5-I Meget høj
- industri Bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening. Industriområder med høj luftfugtighed og kondensering og aggressiv atmosfære.

C5-M Meget høj Bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening. Kyst og offshore områder med højt saltindhold.

Kommentar( DS-håndbog 124:2000)

Korrosionskategorierne C1 og C2 forefindes ikke udendørs i Danmark. På grund af de fremherskende vindforhold på den danske vestkyst kan korrossionskategori C5-M forekomme indtil 25 km inde i landet.

Firmanavn & CVR​

J-coating A/S

CVR: 25076451

Find os

Bjergegaardsvej 8-10
9620 Aalestrup

Kontakt os

Tlf.: 98 64 30 44

E-mail: produktion@j-coating.dk